PLAN BIOTOPVÅRD NEDRE LJUNGAN 2016-2017

PLAN BIOTOPVÅRD GODKÄND
”Plan biotopvård nedre Ljungan 2016-2017” är nu godkänd av årsstämmorna för de båda fiskevårdsområdena Nedre Ljungans fiskevårdsområde och Tuna Östra fiskevårdsområde.
Planen finns att läsa längst ned på detta inlägg.

FISKEVÅRDSOMRÅDENA
Båda fiskevårdsområdena ställer sig bakom åtgärderna i egenskap av markägare som upplåter fisket till allmänheten.
Fiskevårdsområdena ser positivt på åtgärderna som kommer att leda till en utveckling av fisket och ett värdehöjande arbete för alla berörda.

NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE
Nedre Ljungans Sportfiske är en samordnad förvaltning av fisket i Nedre Ljungans fiskevårdsområde och Tuna Östra fiskevårdsområde. Läs gärna mer om Nedre Ljungans Sportfiske på länken http://www.fiskeisundsvall.se/Default.aspx?SektionsId=3&HuvudrubriksId=39&SidId=211)

SYFTE
Syftet med åtgärderna är att utöka och förbättra befintliga lek- och
uppväxtområden för lax och havsöring. Åtgärderna ökar potentialen för
produktion av lax och havsöring.

BAKGRUND OCH REFLEKTIONER
Från början av 1800-talet fram till idag har Ljungan påverkats starkt av flottningsrensningar och vattenkraftsutbyggnader. De sista 18 kilometrarna före utloppet i havet är en skyddad älvsträcka enligt miljöbalken. Den sträckan är outbyggd. Sträckan är dock starkt påverkad av flottningsrensningarna som har pågått från 1820-talet till mitten av 1960-talet.
Läs gärna mer om flottningsrensningarna på länken till Perola Nordbergs avhandling om Ljungan sid 114 och framåt http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:691997/FULLTEXT01.pdf
Ljungan är idag välbesökt främst av sportfiskare men även av andra naturintresserade sundsvallsbor och turister. Sundsvalls kommun ser Ljungan som ett viktigt rekreationsområde både för närboende och turister. Kommunen satsar medel i biotopvårdsåtgärderna vilket framgår av den bifogade budgeten.
De planerade åtgärderna blir om allt går enligt planeringen den mest omfattande återställningen som har genomförts hittills av Ljungan nedströms Viforsens kraftverk. Åtgärderna kommer knappast att fullt ut återställa älven till hur den var före flottningrensningarna men den kommer att delvis bli återställd.
Det som sätter gränserna för hur mycket som är möjligt att genomföra och vilket resultat det ger för den biologiska mångfalden är givetvis de ekonomiska resurser som finns till förfogande, men även våra kunskaper om vad som är de mest effektiva åtgärderna för att gynna biologisk mångfald i älven.
Ekonomiska intressen påverkar också resultatet, främst vattenkraftintressen och hur den gällande vattenlagstiftning påverkar vattenföring och byggandet av fungerande upp- och nedvandring förbi kraftverken.
Statkraft som är ägare till bland annat Viforsens kraftverk är en motpart som vi har ett bra samarbete med och som vi i Nedre Ljungans Sportfiske känner respekt för på grund av att de satsar ekonomiska medel och sitt eget kunnande i biotopvårdsåtgärder men även finansierar oberoende extern sakkunskap av betydande omfattning i bland annat detta projekt. Regleringen av älven nedströms Viforsens kraftverk fungerar också relativt tillfredsställande numera. Detta är dock ett förbättringsområde där det behövs mer praktisk kunskap om hur älven kan regleras mer miljövänligt med exempelvis ”konstgjorda” vårfloder.
Vår förhoppning i Nedre Ljungans Sportfiske är att den biologiska mångfalden ska gynnas av biotopvårdsåtgärderna. Mycket viktigt, vilket också är det angivna syftet med åtgärderna, är att laxens och havsöringens levnadsbetingelser ska förbättras efter åtgärderna, men det är naturligtvis också viktigt att alla andra fiskarter och allt annat biologiskt liv inklusive växter och insekter i älven ska få bättre levnadsbetingelser ”på köpet”.
För att få goda levnadsbetingelser för havsöringen ser flera sakkunniga det som en betydelsefull åtgärd att skapa möjligheter för havsöringen att nå de vattendrag som mynnar ut i sjön Marmen. Åtgärder som möjliggör en upp- och nedvandring förbi Viforsens kraftverk ger havsöringen betydligt fler lek- och uppväxtområden än vad den har idag. Vikten av en fungerande upp- och nedvandring vid åtminstone Viforsens kraftverk gäller också ålen och flodnejonöga samt egentligen de flesta fiskarter som lever i Ljungan. Laxen har däremot idag knappast några lek- och uppväxtområden uppströms Viforsens kraftverk.

DINGERSJÖFORSARNA
Den som läser planen undrar kanske över varför Dingersjöforsarna inte finns med. Anledningen är att dessa planeras att åtgärdas i samband med byggandet av förlängd mötesstation för järnvägen mellan Njurundabommen och Nolby, med nya broar över bl a Ljungan och Stångån samt rivning av den nuvarande järnvägsbron. Vi räknar med att Trafikverket kommer att deltaga i de restaureringsarbetena. Samråd med Trafikverket har påbörjats. Mer på länken http://www.trafikverket.se/dingersjo

PERSONER OCH ORGANISATIONER
Personer och organisationer som har arbetat direkt eller indirekt med ”Plan biotopvård nedre Ljungan 2016-2017” är:
Kenneth Ottosson, fiskerikonsulent, Sundsvalls kommun och Hushållningssällssällskapet samt Nedre Ljungans Sportfiske
Anders Berglund, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen Härnösand
Ronnie Nordström, biolog, Miljökontoret Sundsvalls kommun

Angela Odelberg, Advisor Environment, projektledare, Statkraft
Morten Stickler, Senior Environmental Advisor at Statkraft AS
Sjur Gammelsrud, expert, Statkraft AS
Kenneth Karlsson, sakkunnig fiskodling Statkraft
Samt ytterligare personal från Statkraft och Vattenregleringsföretagen

Leo Oras, Ljunganfiskarna och Nedre Ljungans Sportfiske
Mats Holmberg, Ljunganfiskarna

Johan Kristofers, studerande NTNU. Examinerad januari 2015
Johans examensarbete från Trondheims Universitet NTNU har tillsammans med Unimiljös dykundersökningar varit en viktig stomme för de planerade återställnings- och biotopåtgärderna. Den som verkligen vill lära sig mer om Ljungan nedströms Viforsens kraftverk rekommenderas att läsa examensarbetet. Nästan hela examensarbetet är på svenska. Se nedan!
NTNU. NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITIET
Institutt for Vann- og miljøteknikk
Masteroppgåve i vassdragsteknikk Länk till avhandlingen. Kan ta en lång stund att ladda upp.
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2350485/12310_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kan gå snabbare att ladda ned avhandlingen på den här länken.
https://www.dropbox.com/s/j6fd4m49jlj1pfv/Johan_Kristofers_Examensarbete_Full_Version.pdf?dl=0

Unimiljö
https://www.facebook.com/LFI-Uni-Milj%C3%B8-337642276364093/
Har under augusti 2014 utfört dykningar i Nedre Ljungan för att kartlägga lek- och uppväxtområden för i första hand laxen.

Sintef
http://www.sintef.no
Har utfört en hydrologisk analys av Nedre Ljungan

Airborne Hydro Mapping GmbH
https://www.facebook.com/AirborneHydroMapping/
Utför flygundersökningar av vattendrag. För Ljungans del handlar det om att se om dykundersökningarna av lek- och uppväxtplatserna stämmer. Har utfört detta i Nedre Ljungan med hjälp av laser. Detta arbete är i skrivande stund ej utvärderat.

LÄNK TILL ”Plan biotopvård nedre Ljungan 2016-2017”
https://www.dropbox.com/s/ajdmql7yuyrismj/Plan%20biotopv%C3%A5rd%20Ljungan%202016-2017.pdf?dl=0

LÄNK TILL ”Förslag till finansiering”
https://www.dropbox.com/s/rw23sgb0fppn004/Budget%20biotop%C3%A5tg%C3%A4rder%202016-2017.pdf?dl=0

SKÄRMDUMPAR på ”Plan biotopvård nedre Ljungan 2016-2017” och ”Förslag till finansiering”

image

image

image

image

image

SUNDSVALLS FISKEGUIDE
Länkarna till plan och budget biotopåtgärder nedre Ljungan finns även på Sundsvalls Fiskeguide
Se ”Nyheter” och ”Biotopvård i Ljungan”
http://www.fiskeisundsvall.se/Default.aspx?SektionsId=15&HuvudrubriksId=53&SidId=47

FRÅGOR
Du är välkommen att ställa frågor om Nedre Ljungan till mig. Även andra frågor som rör vattenverksamhet svarar jag gärna på. De frågor som jag inte kan svara på förmedlar jag vidare eller så ger jag dig uppgift om hur du kan nå rätt kontaktperson. Mina kontaktuppgifter finns under ”Kontakt Leo Oras Massmedia” högt uppe på bloggens sida. Du kan också fråga eller kommentera direkt i bloggen eller i sociala medier efter mina inlägg. Messenger brukar också fungera bra.

Detta inlägg publicerades i Fiskevårdsområdena, Flottningsrensningar och återställningar (restaureringar), Nyheter. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till PLAN BIOTOPVÅRD NEDRE LJUNGAN 2016-2017

  1. Pingback: SUNDSVALLS FISKEGUIDE har även info om biotopåtgärder Nedre Ljungan | Leos Ljunganinfo

  2. Pingback: Restaureringarna i Ljungan på SVT Västernorrland | Leos Ljunganinfo

  3. Pingback: Följ restaureringsarbetena i Nedre Ljungan i facebookgruppen ”Ljunganfiskarna” | Leos Ljunganinfo

  4. Pingback: Nolbyströmmen den 2/4 2016 | Leos Ljunganinfo

  5. Pingback: Biotopvårdsvisning för nämndsordförande | Leos Ljunganinfo

  6. Pingback: Viforsenmötet den 2/5 – 3/5 2016 ang biotopåtgärdena i Nedre Ljungan | Leos Ljunganinfo

  7. Pingback: Biotopvårdsåtgärderna fortsätter i Nedre Ljungan | Leos Ljunganinfo

  8. Pingback: BIOTOPVÅRD hösten 2017 Nedre Ljungan, nedströms Viforsen | Leos Ljunganinfo

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.