Skrivelse till Vattenregleringsföretagen m.fl

Förvaltningsgruppen Nedre Ljungans Sportfiske har sänt en skrivelse till Vattenregleringsföretagen m.fl intressenter. Du kan läsa skrivelsen med tillhörande bild nedan:

Sundsvall 15 augusti 2020

Till
Vattenregleringsföretagen, Ann Hedström Ringvall, Ragnar Asklund

För kännedom
Statkraft, Angela Odelberg, Anders Meijer
UNIPER
Fortum
Vattenfall
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, David Jonsson
Havs- och vattenmyndigheten, Håkan Carlstrand

ANGÅENDE FLÖDET I NEDRE LJUNGAN, NEDSTRÖMS VIFORSENS KRAFTVERK.
BAKGRUND
Ljungans sträcka nedströms Viforsens kraftverk är ett skyddat vattendrag enligt miljöbalken. Sträckan har ett populärt sportfiske efter framförallt havsöring och harr. Tidigare också lax. Närheten till Sundsvall gör området kring Ljungan dessutom till ett viktigt friluftsområde för stadens invånare men även för tillresande turister.
VATTENFLÖDETS PÅVERKAN
De undersökningar som har genomförts i bl a Statkrafts regi visar att 30 kbm/sek från Viforsen utgör en kritisk gräns för lekområdena för laxen och havsöringen, se länk https://ljunganinfo.com/2017/03/21/analys-av-torrlagda-lekomraden-vid-olika-floden-nedstroms-viforsen/
Understigande flöden gör att flera lekområden torrläggs och att den befruktade rommen hamnar på land och förstörs. Detta gäller tiden från leken till dess att ynglen kläcks i juni. Vid flöden över 30 kbm/sek är nästan 90 % av lekområdena under vatten.
Hur är vattenmiljön för ynglen från mitten av juni till oktober, det vill säga från det att ynglen har kläckts och till ny lek?
Vi har undersökt ett viktigt biotopvårdat uppväxtområde vid Grenforsen. Det är den i folkmun kallade ”Bäcken” som är en förgrening av Grenforsen, ej en bäck. Vi kan se att flödet vid 30 kbm/sek är en kritisk gräns för att det ska finnas vatten i detta uppväxtområde. På bifogad bild är flödet enligt Statkrafts internetmätning 30 kbm/sek från Viforsens kraftverk. Tillkommande flöden nedströms kraftverket är vid tidpunkten obetydliga. Som man kan se på bilagan så rinner det en del vatten även om det är en liten mängd, men om flödet minskar så kommer stora delar av uppväxtområdet att torrläggas med påföljd att ett stort antal yngel dör. Ytterligare biotopvårdsåtgärder kan förbättra situationen något. Vid detta tillfälle så räddades en hel del yngel vid ”Bäcken” med hjälp av ideella krafter som utförde en del akuta biotopåtgärder samt fångade en del yngel som sattes ut på säkrare ställen i Grenforsen.
Förhållandena är likartade även på andra platser i älven.
Glädjande är att endast ett fåtal av den smolt som sattes ut i slutet av maj har strandat.
SLUTSATS 1: flöden under 30 kbm/sek från Viforsens kraftverk ska undvikas året runt. Flöden därunder kommer att leda till att ett stort antal yngel dör. Detta gäller för både nykläckta yngel och ettårsyngel.
VATTENFLÖDESVARIATIONER
Vi som har nära kontakt med älven har under våren och sommaren i år noterat att flödena varierar upp och ned på ett för ynglen skadligt sätt. Flödesminskningen vid årets midsommar är ett exempel. Ynglen stängs in i pölar när vattnet går ned och riskerar att omkomma. Risken för detta minskar om flödesminskningen görs långsamt, vilket vi tycker att Statkraft har hörsammat, men vi anser att minskningen och ökningen sker för ofta. Förutom att ynglen riskerar att stranda så stressas de av detta. Ynglen minskar i vikt och de yngel som förflyttar sig utsätts för predatorer.
SLUTSATS 2: långa perioder med jämn vattenföring gynnar ynglens överlevnad. Minskningen och ökningen av flödena ska ske sällan och långsamt för en god överlevnad hos ynglen. Detta gäller för både nykläckta yngel och ettårsyngel.
FRÅGOR
Fråga 1. Vad anser Vattenregleringsföretagen om våra två slutsatser?
Fråga 2. Enligt vattendomen så ska enbart årsreglerad tappning äga rum genom Viforsens kraftverk (se vattendomen punkt F). Vår åsikt är att de ofta förekommande flödesförändringarna
är korttidsreglering. Förklara gärna vad årsreglerad tappning innebär konkret för vattenföringen i Ljungan och flödet nedströms Viforsens kraftverk.

ÖVRIGT
Vi tycker att kontakterna med Statkraft fungerar bra och att vi har en öppen dialog om de miljöproblem som vattenregleringen innebär för närmiljön. Vi uppskattar den stora undersökningen av sträckans miljö som har genomförts till stor del tack vare Statkraft.
Vi ser fram emot att få återkoppling med svar på våra frågor från Vattenregleringsföretagen men gärna också från övriga intressenter i Ljungan och hoppas att vattenmiljön ska få en ännu större betydelse vid flödesplaneringarna.
Bilaga: foto från ”Bäcken” som är en förgrening av Grenforsen. Flöde 30 kbm/sek. Datum 23 juli 2020.

Med vänlig hälsning,
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening, Nedre Ljungans Sportfiske
Leo Oras Kenneth Ottoson Kenneth Johansson

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svar på skrivelsen från Vattenregleringsföretagen https://ljunganinfo.com/2020/08/23/svar-pa-skrivelse-fran-vattenregleringsforetagen/

Detta inlägg publicerades i Vattenregleringen. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.