Havsöringsfisket öppnar. Info från Nedre Ljungans Sportfiske

Allsta 9 juli 2020
HAVSÖRINGSFISKE TILLÅTET I NEDRE LJUNGAN FRÅN OCH MED TORSDAGEN DEN 16 JULI.
Välkommen till Nedre Ljungans Sportfiske.
Fiske efter havsöring blir åter tillåtet efter en och en halv månads uppehåll från och med torsdagen den 16 juli.
Allt fiske av lax är förbjudet i Ljungan under hela året enligt HaVs föreskrifter. All fångad lax skall återutsättas, även fenklippt. För att undvika fångst av lax kan vissa fiskeplatser stängas av.
Läs igenom våra fiskeregler noggrant INNAN du börjar att fiska. Se länk!
https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32
Fiskereglerna innebär bland annat att när catch and release tillämpas ställer det höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas. Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Gäller även för sk trofébilder.
All fångst av lax och havsöring ska rapporteras inom 48 timmar. Se länk!
https://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3

Vi önskar dig ett trevligt fiske!
Nedre Ljungans Sportfiske
Kenneth Ottosson Leo Oras Kenneth Johansson

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information om vattenflödet i Nedre Ljungan

Detta ligger ute på Nedre Ljungans Sportfiskes facebooksida.
ANG VATTENREGLERINGEN AV LJUNGAN NEDSTRÖMS VIFORSENS KRAFTVERK
Sträckan nedströms Viforsens kraftverk och fram till havet är skyddad i miljöbalken från kraftverksutbyggnad. Den är dock påverkad av flera kraftverk uppströms Viforsen.
Den senaste tiden har sportfiskare, fiskerättsägare och flera andra som värnar om älven reagerat på att flödet har förändrats mer frekvent än tidigare. Vattenflödet har minskats och ökats på ett sätt som gör att utvandrande smolt och yngel riskerar att stranda. En sådan flödesförändring resulterar även i andra problem för fisken. Vi har uppmärksammat Statkraft som äger de längst ner belägna kraftverken på problemet. Statkraft är och var medvetna om problemet. Produktionschefen på Statkraft har informerat och fört en dialog med övriga intressenter (kraftbolag) i Ljungan och tillsammans har samtliga intressenter beslutat att planera för ett jämnare flöde. Problemen med flödena beror bland annat på att ett av kraftverken har problem med regleringen. Med en noggrann planering räknar Statkraft med att återregleringen ovanför Viforsen ska resultera i ett jämnare flöde.
Under midsommarhelgen minskas flödet (enligt Statkrafts internetmätning) till ca 70 kbm/sek. Flödet kommer att ligga däromkring till torsdag nästa vecka om inget oförutsett inträffar. Därefter görs en ny planering av flödet den närmaste tiden.
Viktigt att fiskevårdsområdesföreningen och kraftbolagen, främst Statkraft, även fortsättningsvis för en god dialog om regleringen av älven.

För NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE/Leo Oras

Publicerat i Nyheter, Vattenregleringen | Lämna en kommentar

Info från förvaltningsgruppen ang lax- och havsöringsreglerna

”ANGÅENDE LAXFISKEBESTÄMMELSERNA I NEDRE LJUNGAN

Maj 2020

Inför HaV:s beslut om nya bestämmelser för fisket efter lax i Ljungan 2019 diskuterades saken både med HaV (Håkan Carlstrand) och Länsstyrelsen (David Jonsson). HaV var på väg att införa totalt förbud mot att fiska både lax och havsöring. Skälet var att laxen var försvagad till följd av sjukdomsutbrott och att även om laxen återutsätts så var HaV tveksam att laxen skulle klara av den påfrestning som en drillning medför när fisken har nedsatt kondition. Det fanns en oro att laxen då inte skulle överleva fram till leken och att den inte skulle kunna reproducera sig.
Vidare informella diskussioner ledde dock fram till att tillåta fiske efter havsöring fortsättningsvis, men att fiskevårdsområdesföreningen då skulle utforma bestämmelser med syfte att minimera risken att lax krokas och drillas. Det främsta skälet till att tillåta fiske efter havsöring var att det förekommer utsättning av odlad öring som man då bör tillåtas fiska efter.
Även om fiskevårdsområdesföreningen rent formellt kan tillåta fiske efter lax genom att tillämpa catch and release, så innebär det i så fall att vi gör ett avsteg från den informella överenskommelsen vi har med HaV och Länsstyrelsen. Förutom att vi riskerar att påverka laxbeståndet negativt så riskerar vi också att HaV ändrar bestämmelserna och att även fiske efter havsöring förbjuds.
Genom de bestämmelser som fiskevårdsområdesföreningen infört så skyddas den tidigt stigande laxen. Det är också en viktig markering att sportfiskarna ska förstå att man inte ska fiska avsiktligt efter lax. Det var ett fåtal individer som fiskade avsiktligt efter lax under 2019 och det försöker vi nu komma tillrätta med. Det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar för bevarandet av Ljungans laxbestånd, även om man är sugen att drilla en lax.

Förvaltningsgruppen
Leo Oras, Kenneth Johansson, Kenneth Ottosson

Läs gärna HaVs föreskrifter på länken

Klicka för att komma åt HVMFS%202019-6-ev.pdf


Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

REGELÄNDRING I NEDRE LJUNGAN

”REGELÄNDRING gäller från och med 1/5-20
Regeländring: fiske med krok som har hulling är tillåten.
Bakgrund:
Vi har fått många synpunkter på regeln om hullinglöst. Många av dessa reaktioner är negativa.
Förvaltningsgruppen har därför beslutat att vi återigen tillåter fiske med hulling. Vi har dock en stark rekommendation att vid harrfiske använda hullinglös krok pga att harren ofta återutsätts och därmed riskerar svåra skador av hullingen.
Länk till reglerna https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32
Med vänlig hälsning,
Nedre Ljungans Sportfiske”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

VÄLKOMMEN TILL EN NY SÄSONG I NEDRE LJUNGAN

Första mars är starten för 2020 års säsong. Information finns på länken
https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm

Välkommen
Nedre Ljungans Sportfiske


Foto Morten Stickler

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

FISKESTOPP OCH NYTT REGNSKYDD

Från och med tisdagen den 15 oktober till och med fredagen den 15 november är det i likhet med de senaste åren fiskestopp i Nedre Ljungan. Nästa tillfälle att fiska är alltså lördagen den 16 november 2019.
Ett par av våra duktiga fiskevärdar har byggt ett nytt regnskydd vid Klaras. Öppen konstruktion utan väggar för att klara vattentrycket vid högvatten. Se bilden!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

REKORDFÅNGSTER AV ÖRING

SVT länk om rekordfångster av öring till avelsfisket. Se länk https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/rekordfangster-av-oring-i-ljungan

Se även video

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

LAXENS DAG

LAXENS DAG PÅ SVT
Inslag om laxens dag den 18 september finns på länken https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/inget-laxfiske-i-ljungan-pa-lange

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

RESULTATET AV ELFISKET 2019

Glädjande resultat av elfisket. Se SVT länken
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/gladjande-resultat-efter-elfiske-i-ljungan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ELFISKE – ÖKAT FLÖDE vecka 36

Pga elfiske under vecka 36 2019 kommer flödet att anpassas till en lämplig nivå. Flödet kommer succesivt att ökas upp till 70 kbm/sek. Kraftbolagen i Ljungan samarbetar för att göra detta möjligt. På bilden från lördagen den 31 augusti är flödet 35-40 kbm/sek.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar