Avstängning

KOMPLETTERAD 5/1 2018
Nedre Ljungans Fiskevårdsområde och Tuna Östra Fiskevårdsområde har tillsammans med förvaltningsgruppen Nedre Ljungans Sportfiske beslutat att avstänga Daniel Persson från allt fiske nedströms Viforsens kraftverk under ett år för att han har skadat eller försökt att skada verksamheten. På skärmdumparna kan du läsa den information som Daniel Persson har fått.
KOMPLETTERING
Så har svarade jag idag (läs 4/1-18) på SVT Nyheters frågor angående avstängningen av Daniel Persson;
SVT: Han berättar om det arbete som lagts ner för att förbättra fisket i Ljungan, ett arbete som Daniel Persson var delaktig i till en början.
– Men till sist fungerade det inte, vi hade så olika åsikter om hur arbetet skulle drivas framåt, säger Christer Andersson.
SVT: Vill ni förbjuda olika åsikter?
– Nej, det är klart att man får tycka vad man vill, det är ju sånt som för utvecklingen framåt, men vi kom till ett läge då vi måste sätta ner foten, efter många incidenter var Daniels sista utspel droppen som fick bägaren att rinna över.
SVT: Att stänga av honom från fisket är inte det väldigt hårt?
– Det är absolut sista utvägen. Det har aldrig hänt tidigare.
SVT: Vad hoppas ni uppnå med det?
– Jag hoppas det leder till att vi får arbetsro och istället kan lägga krut på att utveckla fisket i Ljungan, säger Christer Andersson.
Christer Andersson
Ordförande i Tuna Östra fiskevårdsområde

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nedre Ljungans Sportfiske Fiskeregler Priser år 2018

Nedre Ljungans Sportfiske
Nedre Ljungans Sportfiske (Rules and regulations)
Fiskeregler Nedre Ljungans Sportfiske 2018
Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet.

Tillåtna fiskemetoder/redskap:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor
Flugfiske med flugspö och fluga
Mete med flöte och mask/maggot
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap. Alla andra redskap och beten är förbjudna
Alla typer av sänken är förbjudna
Alla beten innehållande bly är förbjudna

Minimimått:
Lax 50 cm Havsöring 50 cm Harr 30 cm

Maximimått:
Harr 40 cm
Lax 65 cm

Fredningstider:
Lax fr.o.m. 15/10 t.o.m. 15/5
Harr fr.o.m. 15/3 t.o.m. 15/5
Allt fiske förbjudet fr.o.m. 15/10 t.o.m. 15/11 samt fr.o.m. 1/1 t.o.m. 28/2 med undantag av pimpelfiske efter sik

Fångstbegränsningar:
Lax med fettfena (vild fisk) över 65 cm ska återutsättas
Max 1 lax per dygn
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn
Harr max 2 fiskar per dygn

Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet.

Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas
Ryckfiske är förbjudet och felkrokad fisk ska återutsättas
Nedskräpning är förbjudet
Fiskereglerna kan förändras under säsongen, se fiskeisundsvall.se
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till fiskeisundsvall.se inom 48 timmar.
Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk
Vid brott mot fiskereglerna uttas en kontrollavgift på 1000 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske
Ungdomar under 18 år fiskar gratis

Kortpriser:
Dygnskort 200 kr
Veckokort 1000 kr
Årskort 2000 kr

For information in english visit http://www.fiskeisundsvall.se

Regler och priser finns även på ifiske och på länken
https://1drv.ms/w/s!AtQ1ZOP86kgpm0QT5bWeVmWqZkTT

Kommentarer:
Nyheter för år 2018 är att två harrar per dygn mellan 30-40 cm får avlivas. Harrar över 40 cm skall återutsättas. Stora harrar är viktiga för beståndets fortlevnad.
En nyhet är också att vi har tagit med att nedskräpning är förbjudet och kan få konsekvenser med kontrollavgift och/eller avstängning från fisket.

Publicerat i Nyheter | 2 kommentarer

Vinterfåglar 2017-12-12

Sju steglitsar och fyra grönfinkar på sammanlagt 11 pinnar av tolv möjliga. En steglits i luften. Det gäller att fånga tillfället.

Publicerat i Natur | Lämna en kommentar

Uppmärksammad fiskforskning avslöjad som fusk

Avslöjad forskarfusk om microplaster i fisklarver.
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fiskforskare-falls-for-fusk/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Riktprislista för fiskekort

Sveriges fiskevattenägareförbund. Riktprislista för fiskekort
http://www.vattenagarna.se/attachments/article/76/Riktprislista%20för%20fiskekort.pdf

Publicerat i Fiskevårdsområdena, Nyheter | Lämna en kommentar

SKRIVELSE TILL LÄNSSTYRELSEN 2017-11-01

KOMPLETTERAD DEN 9/11 2017

Förvaltningsgruppen Nedre Ljungans Sportfiske har med ordförandena i respektive fiskevårdsområdesföreningar skickat nedanstående skrivelse till länsstyrelsen i Härnösand.

Läs gärna mer om bakgrunden till skrivelsen på nedanstående länkar:
https://ljunganinfo.com/2013/11/15/lansstyrelsens-forelaggande-om-utterli/
https://ljunganinfo.com/2013/12/20/statkrafts-svar-pa-lansstyrelsens-forelaggande/

KOMPLETTERANDE INFORMATION:
Skrivelsens diarienummer och handläggare hos länsstyrelsen i Härnösand
Dnr 535-7608-17
Handläggare Lars Engström tel 0611-349102
lars.y.engstrom@lansstyrelsen.se

Skrivelsens diarienummer hos Sundsvalls kommun 2014-170

Publicerat i Flottningsrensningar och återställningar (restaureringar), Nyheter, Skyddad älvsträcka | Lämna en kommentar

BIOTOPVÅRDSÅTGÄRDERNA AVSLUTADE FÖR I ÅR

Nu är vi färdiga med biotopvården i Ljungan nedströms Viforsen för i år.
Omfattande utläggning av lekgrus och stenblock har genomförts med helikopter i Krokforsen, Stocken och Allstaforsen.
Vi återkommer med information om kommande års biotopvårdsåtgärder senare.

Publicerat i Flottningsrensningar och återställningar (restaureringar) | Lämna en kommentar