ÅRETS FISKEVÅRDSOMRÅDE ÄR NEDRE LJUNGAN

Priset Årets fiskevårdsområde 2018 delas mellan Nedre Ljungans Fvof och Tuna Östra Fvof. De båda föreningarna samverkar om varumärket Nedre Ljungans Sportfiske och ska inom kort slå ihop sig till ett fiskevårdsområde.
Läs gärna mer på länken
http://www.vattenagarna.se/96-arets-fiskevardsomrade-till-nedre-ljungan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Lekbottenverktyg som är sålda och har använts i Bunstabäcken

Den som vill ta del av händelserna kring de lekbottenverktyg som har tillhört Sundsvalls kommun och använts i Bunstabäcken (Smedsbäcken) men som har sålts till Örnsköldsviks kommun kan begära att få handlingarna från Sundsvalls kommun i diarienummer KFN-2018-00312.
Det är offentliga handlingar som alla har rätt att ta del av.
Maila din begäran till mail: kulturochfritidsnämnden@sundsvall.se
Glöm ej att uppge ovanstående diarienummer.
Du kan också ringa din begäran till telefonnr 060-191486
Begäran kan göras anonymt per telefon om man säger att man vill det.

Publicerat i Nyheter, Smedsbäcken | Lämna en kommentar

SMHI VARNING UTFÄRDAD LÖRDAGEN DEN 5 MAJ 2018

VARNING

ALLSTAFORSEN. LÖRDAGEN DEN 5 MAJ 2018 12.30. Vattenföring ca 500 m3/sek

Publicerat i Flöde | Lämna en kommentar

Ha koll på vattenflödet

Kolla flödet
Så här kan du ha koll på flödet i bl a Nedre Ljungan
Statkrafts flödesmätare
http://vattennivaer.statkraft.se/LaholmWeb.html

SMHI:s vattenwebb
http://vattenweb.smhi.se/hydronu/#
Klicka på Sundsvall. Klicka på någon av de vita punkterna i Ljungan nedanför Viforsens kraftverk. I diagrammet som kommer upp kan du se prognostiserad vattenföring. Du kan förstås även kolla andra vattendrag i Sverige. Modellen tar viss hänsyn till vattenreglering. Den beskriver generellt långa säsongsregleringar men inte korta tidsregleringar. Enklast med Ipad eller dator.

Så här ser kan det se ut

Publicerat i Flöde | Lämna en kommentar

Vattenföring i Nedre Ljungan 28 april 2018

Allstaöarna. Vattenföringen är 405 kbm/sek genom Viforsens kraftverk. Ja du ser rätt. Öarna ligger under vatten. Stigande vattenstånd. Hög men ej extrem vattenföring.
Fotot är taget alldeles nedströms Allstaöarna. Allstaforsen ligger längst upp i bilden.

Publicerat i Allstaforsen | Lämna en kommentar

Svårvadat. Nedre Ljungan 23 april 2018

Svårvadat till Allstaöarna idag 😎
Allstaöarna håller på att dränkas i vatten. Vattenföring ca 300-350 kbm per sek.

Publicerat i Flöde | Lämna en kommentar

MILJONER TILL HAVS – OCH VATTENMILJÖN

MILJONER TILL HAVS – OCH VATTENMILJÖN
”Sveriges 21 länsstyrelser får dela på anslaget om totalt 374 miljoner kronor. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som delar ut pengarna. Och i år har regeringen ökat anslaget med cirka 54 miljoner. Förutom kalkning, fiskevård och åtgärder för hotade arter prioriteras också lokala vattenvårdsprojekt.” Se gärna mer på länken.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/miljoner-till-havs-och-vattenmiljon

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar