Fisket har öppnat. Hösten 2018

Meddelande från Nedre Ljungans Sportfiske:
”NU HAR FISKET ÖPPNAT. HÖSTEN 2018.
Fisket i Nedre Ljungan öppnar igen fr.o.m. fredagen den 16 november. Öppet t.o.m. måndagen den 31 dec. Läs kompletterade regler! Rapportera all fångst på lax och havsöring. Även återutsatt.
Länk till fiskeregler och fångstrapportering m.m https://fiskeisundsvall.se/fiskeomraden/nedre-ljungans-sportfiske/
Välkommen!
Nedre Ljungans Sportfiske”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

FISKESTOPP

Meddelande från NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE:
Fiskestopp fr.o.m. måndagen den 15/10 t.o.m. torsdagen den 15/11. Undantag pimpelfiske efter sik. Fisket öppnar igen fredagen den 16/11. Välkommen!
NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ÅRETS ELFISKE VISAR OROANDE RESULTAT

Citat SVT Västernorrland:
”Årets elfiskeundersökningar i Ljungan visar att flera generationer av lax och öringsungar saknas. Resultatet skiljer sig markant från undersökningen som gjordes för två år sedan då man slog rekord i antal laxungar i älven.
– Det ser riktigt dåligt ut, vi har fiskat hela vägen från Viforsen till Järnvägsforsen men har nästan inte fått någon lax alls och väldigt få ungar av havsöring, säger Anders Berglund på länsstyrelsen i Västernorrland.”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ny-undersokning-nastan-inga-lax-och-oringsungar-i-ljungan
Egen kommentar:
Positivt är dock att det är mycket lekfisk i älven nu vilket normalt sett borde ge mycket yngel.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Grattis Victor

Grattis Victor Gustavsson. Vacker öring fångad i Nedre Ljungan den 14/9-18. 7 kg. Se fångstrapport och foto!

Publicerat i Fångster | Lämna en kommentar

Elfiske

ELFISKE 2018
Meddelande:
”Under vecka 38 (17-21 sept) genomförs elfisken nedströms Viforsens kraftverk. Vattenföringen kommer därför att ligga på 50-70 kbm/sek.
NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ÅRETS BIOTOPVÅRDSARBETEN ÄR NU SLUTFÖRDA

Nu är biotopvårdsåtgärderna i nedre delen av Järnvägsforsen samt forsen nedströms Tolfsnacken (som inte har något namn) klara. Samtliga åtgärder inom projektet Biotopvård Ljungan har därmed genomförts, men då det finns en del pengar kvar så kommer ansökan om förlängning av projektet med 1 år att lämnas in. Om det godkänns så finns det möjligheter att genomföra åtgärder även nästa år och tills dess finns det tid att planera för kommande lämpliga biotopvårdsåtgärder.

Publicerat i Flottningsrensningar och återställningar (restaureringar) | Lämna en kommentar

Fråga till våra kommunpolitiker

INLÄGGET UPPDATERAS FORTLÖPANDE. I skrivande stund torsdagen den 30/8 2018 kl 17.45 har KD V S L C SD M och MP SVARAT.
TACK FÖR SVAREN. ALLA POLITISKA PARTIER I SUNDSVALL HAR SVARAT. Det visar på ett bra engagemang från våra politiska partier ang vattenmiljön.

Jag har ställt en fråga till våra politiska partier i Sundsvall och har fått svar från samtliga partier. Se länk https://www.kandulova.se/fragor/8047
Fråga: Kan du lova att arbeta aktivt för att all vattenkraft, även den storskaliga i våra älvar, ska miljöanpassas med fiskvägar och ekologiska flöden.
Leo Oras

JA
KD
SVARAT 26 AUGUSTI 2018 – 20:19
Absolut det gjorde jag som riksdagsledamot under Alliansregeringen i Miljö- och jordbruksutskottet för nu tre mandatperioder sedan. Vattenkraften är fantastisk men den har även stor inverkan i vår natur. Vattenkraften ska så långt det är möjligt bidra till förvaltande av våra naturvärden. Jag anser detta vara lite mer av en fråga för riksdagen, men där kommunen har möjlighet att påverka detta så ska vi göra det.
LIZA-MARIA NORLIN
Första namn KD Sundsvall

JA
V
SVARAT 26 AUGUSTI 2018 – 21:46
Ja vi gör vad vi kan för att även stora bolag ska ta sitt miljöansvar! Ett exempel är via Landsbygdsprogrammet där både statliga pengar och Eu medel pytsas in för att just förhandla med elbolagen om att fiskevägar ska förbättras. På lokal nivå kan vi i kommunen vara med och stödja olika projekt som vill bygga bättre förbifarter eller som vill förbättra även i de stora älvarna där Vattenfall har sina kraftverk.
KIM OTTOSSON
Vänsterpartiet i Sundsvall

NEJ
S
SVARAT 27 AUGUSTI 2018 – 16:20
Den energipolitiska överenskommelsen (mellan s-mp-m-kd-c) utgår från EU:s ramdirektiv för vatten och gäller för alla svenska vattendrag. I Sverige ska miljönyttan och energinyttan vägas lika. Däremot är den fond som de 9-10 största energiproducenterna finansierar en garant för att miljöåtgärder som t.ex.fiskvägar och ekologiska flöden (minimitappning) kommer att kunna säkerställas i de flesta utbyggda vattendrag i Sverige.
INGEMAR NILSSON
Riksdagsledamot

JA
L
SVARAT 28 AUGUSTI 2018 – 09:09
Liberalerna har under mycket lång tid drivit frågan om att skapa ett effektivt naturvårdsskydd för våra outbyggda älvar. Det betyder även att vi har varit drivande i att skapa möjligheter för att den vattenkraft vi har ska miljöanpassas, fiskvägar byggas, rensade vattendrag återställas mm. För detta säger vi att det kan vara rimligt att vattenkraftbolagen bygger upp en fond för miljöanpassning av småskalig vattenkraft.
STEFAN FALK
Gruppledare

JA
C
SVARAT 28 AUGUSTI 2018 – 11:18
Detta är en fråga som vi i kommunen bara kan påverka i begränsad omfattning, men lokalt är vi intresserade av att få till stånd ett levande flöde med fiskevandring och vattenvägar för fiskarna längs med våra älvar i kommunen vilket skulle gynna både fisken och turismen.
HANS FORSBERG
Ordförande för Centerpartiet i Sundsvall

JA
SD
SVARAT 28 AUGUSTI 2018 – 18:15
Både ja och nej. Frågan styrs inte av kommunfullmäktige. Men det är en bra fråga att arbeta för på riksnivå och en fråga där man måste väga flöden, miljöaspekter och fiskvägar mot varandra.

JOHNNY SKALIN
Gruppledare SD Sundsvall

NEJ
M
SVARAT 30 AUGUSTI 2018 – 09:53
Kommunen har begränsade möjligheter att påverka de stora vattendragen. Men vi ska naturligtvis göra vad vi kan då vi gärna ser att fisketurismen utvecklas i kommunen. I övrigt står vi bakom den blocköverskridande energiöverenskommelsen som beslutats om i Sveriges riksdag.
JÖRGEN BERGLUND
Oppositionsråd

JA
MP
SVARAT 30 AUGUSTI 2018 – 16:47
Miljöpartiets lokala budget har 1 milj/år för söka stats-
och EU-bidrag och vara projektägare för bl.a återställning av
vattendrag med stor potential för biologisk mångfald. T.ex ta bort vandringshinder för fisk eller ordna fisktrappor förbi dammar och kraftverk och återställa lekbottnar. I regeringen har vi drivit på om miljöanpassning av vattenkraften och att ställa moderna krav utifrån miljöbalken. Ett lagförslag var klart i mars i år.

JOHANNA THURDIN
1:a namn på kommunlistan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar