Sjön Torringen – snart helt förstörd

Ålderdomliga vattendomar gör att miljön i våra sjöar kan se ut som i sjön TORRINGEN som tillhör Ljungans vattensystem i Nordanstigs och Njurunda, Sundsvalls kommun (skall EJ förväxlas med Torringen i Ånge och Bräcke kommun). Ny vattenlagstiftning nödvändig.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/musslorna-ligger-pa-land

Läs mer om Torringen på Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Torringen_(Attmars_socken,_Medelpad)

Se även relaterad länk där jag gjorde en sammanställning av bl a vattendomen om Torringen https://ljunganinfo.com/2014/07/25/stangan-njurunda-kallflodet-sjon-torringen/

Dammen vid utloppet av sjön Torringen

Publicerat i Massmedia | Lämna en kommentar

FISKEVÅRDSOMRÅDENA HAR TRÄFFAT DANIEL PERSSON

Information från ordförandena:
”Som representanter för Ljungans fiskevårdsområden nedströms Viforsens kraftverk har vi träffat Daniel Persson, och samtalat om den senaste debatten angående utvecklingen av Ljungan.

Vi framförde att fiskerättsägarna har fortsatt fullt förtroende för förvaltningsgruppen, samt att vi anser att jobbet med utvecklingen av Ljungan bedrivs på ett betryggande sätt.

Daniel uttryckte sin syn på sitt engagemang för Ljungans bästa.
Det kändes som ett bra möte där vi alla fick möjlighet att prata ut om den senaste tidens kritiska debatt i olika medier.

Vi hoppas kunna återuppta dialogen vid ett senare tillfälle och eventuellt kunna fortsätta samarbetet för Ljungans bästa.

Med vänlig hälsning,
Ordförandena för Tuna Östra FVO och Nedre Ljungans FVO
Christer Andersson och Ove Bergström”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Havsöring fångad av Patrik Pettersson 9 april 2017

Ljunganfiskaren Patrik Pettersson fångade en fin havsöring den 9 april 2017 i Nedre Ljungan. Vikt 4500 gram. Fenklippt. GRATTIS PATRIK.

Publicerat i Fångster | Lämna en kommentar

Havsöring – seatrout. Ljungan 7 april 2017

Havsöring fångad den 7 april 2017 i Ljungan, Allstaforsen. Vikt 2400 gram. Fettfeneklippt. Adipose fin cut.

Publicerat i Fångster | Lämna en kommentar

ANALYS AV TORRLAGDA LEKOMRÅDEN VID OLIKA FLÖDEN NEDSTRÖMS VIFORSEN

Det pågående Ljunganprojektet som Statkraft driver tillsammans med intressenterna kring Nedre Ljungan börjar nu ge intressanta resultat som vilar på vetenskaplig grund.

Så här skriver Angela Odelberg, Statkraft:
”Ana Adeva Bustos, doktorand vid NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) har undersökt vad som sker med djup och vattenhastighet vid olika flöden i Nedre Ljungan. Undersökningen kan göras tack vare grön-laser-scanningen och den modell som Ana har byggt upp utifrån insamlad data. Det är 38 områden som är klassade som lekhabitat för laxen, totalt 18809 m2. Kort beskrivet säger Anas modell :

60 m3/s: 2 områden torra (682 m2, varav en i Allsta) dvs 3,6 %
40 m3/s: 4 områden torra (1373 m2) dvs 7,2 %
30 m3/s: 8 områden torra (2019 m2) dvs 10,7 %
25 m3/s: 11 områden torra (2995 m2) dvs 15,9 %
20 m3/s: 13 områden torra (4124 m2) 21,9 %
15 m3/s: 14 områden torra (4868 m2) 25,9 %

Anas tolkning är att 30 m3/s är en kritisk gräns och lägre flöden än så ger ökning av torra områden snabbt och det är vad vi har valt att gå efter. Vid 30 m3/s är trots allt 90 % av lekområdena fortfarande under vatten. Det största området som är torrt är det vid Allsta och strax nedanför, totalt 876 m2. Vid Anas genomgång av dessa resultat, hösten 2016, menade också Kenneth Ottosson att hennes resultat verkar stämma med verkligheten.

Nästa steg för oss nu är att kalibrera Anas modell genom att mäta ut strandlinjen vid några platser vid olika flöden i fält. Det ska även bli spännande om hon får till att se på de förändringar som är gjorda med Kenneths biotopsåtgärder. Jag gissar att de åtgärderna gör att vattenlinjen kommer vara något lägre uppströms, eftersom forsarna är breddade.”

Angela Odelberg
Advisor Environment, Power Generation Sverige
Statkraft Sverige AB

Allstaöarna

Länk till avhandlingar om Ljungan
https://ljunganinfo.com/2016/05/25/avhandlingar-om-ljungan/

Publicerat i Nyheter, Statkraft | Lämna en kommentar

FLUGFISKE I NEDRE LJUNGAN – Göran Hultgrens hemsida

Göran Hultgrens hemsida ”Flugfiske i Nedre Ljungan” ger såväl den erfarne Ljunganfiskaren som den med liten kännedom om Nedre Ljungan gedigen information om det mesta kring fisket i Ljungan. Här får du information om fiskeregler, fiskeplatser, vattenföring och vattentemperatur, fiskekortsförsäljare, hur du beräknar vikten på återutsatt fisk m.m.
Gör gärna ett besök på sidan genom att klicka på länken.
http://www.flugfiskenedreljungan.se

Foto Göran Hultgren

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE – på facebook

Vi har öppnat en officiell facebooksida med information från förvaltningsgruppen Nedre Ljungans Sportfiske som förvaltar fisket i Ljungan nedströms Viforsens kraftverk till havet. Facebooksidan har namnet ”Nedre Ljungans Sportfiske”. Klicka gärna på länken. Om länken inte fungerar kan du söka på namnet ”Nedre Ljungans Sportfiske” längst upp på din facebooksida.
https://www.facebook.com/Nedre-Ljungans-Sportfiske-191236831371993/about/

Foto Mats Holmberg

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar