BIOTOPVÅRD hösten 2017 Nedre Ljungan, nedströms Viforsen

Biotopvårdsåtgärderna fortsätter i Ljungan nedströms Viforsens kraftverk.
Förutsättning för åtgärdernas genomförande är att vattenföringen ej är för hög och att åtgärderna i övrigt kan genomföras med grävmaskin och helikopter. Planeringen kan ändras under arbetets gång. Kritisk gräns för vattenföringen är 80-90 kbm/sekund. Helikopterarbetena är mindre känsliga för vattenföringen än grävmaskinsarbetena. Projektledare är Kenneth Ottosson.
Biotopvårdsåtgärderna genomförs under vecka 36 till och med vecka 41.
Grävmaskinarbeten genomförs i Dingersjöforsen och Västbo.
Lekgrus och större stenar läggs ut med helikopter i Krokforsen, Allstaforsen och Stocken.
För övrigt genomförs elfisken under vecka 35.
Närmare information om biotopåtgärdena lämnas på Nedre Ljungans facebooksida under arbetets gång.
Den reviderade planen finns här
https://1drv.ms/b/s!AtQ1ZOP86kgplmQCi3KzJOgP0I5J

Se även länk från mars 2016 om åtgärderna. En del ändringar av planen har beslutats efter detta. Bl a om åtgärder i Dingersjöforsarna https://ljunganinfo.com/2016/03/21/plan-biotopvard-nedre-ljungan-2016-2017-2/

OBS. TILLÄGG Grävmaskinsarbetena är uppskjutna till vecka 37 pga för högt vatten.

Publicerat i Flottningsrensningar och återställningar (restaureringar), Nyheter | Lämna en kommentar

Laxfångst Ljungan, Allstaöarna

Idag fredagen den 25 augusti 2017 fick jag uppleva glädjen av att fånga en lax i Ljungan. Fångstplatsen var nedre Allstaön lite nedanför mitten av ön. Vattenföring ca 100 kbm/sek.
Laxen var 87 cm lång. Beräknad vikt enligt tabell på Nedre Ljungans Flugfiske är 8000 gram.
Se gärna återutsättningen på nedanstående video.

 

 

Publicerat i Allstaforsen, Fångster | Lämna en kommentar

Tomma älvar – är skarven orsaken?

Uppgången av lax i norrlandsälvarna är dålig. Är skarven en viktig orsak? I Ljungan är uppgången av lax mycket dålig. En handfull laxar har fångats i älven hittills. Få laxar visar sig i Ljungan den här sommaren.
Yrkesfiskarna fångar lite lax i havet utanför Indalsälven i år.
Se SVT Västernorrlands inslag om problemet med skarven
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/daliga-laxfangster-i-indalsalven
Mer läsning om skarven finns på länken https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Skarvar

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

GRATTIS Magnus till fin havsöringsfångst

Grattis Magnus Nordin till havsöringsfångsten i Nedre Ljungan, Grimman den 6 juli 2017.
Vikt 6 kg och längd 75 cm. Öringen var fenklippt.
I samband med fångsten observerade Magnus en säl som jagade fisk i älven. Det är förstås inte bra och kan påverka uppgången av fisk negativt.

Publicerat i Foton fiskar | Lämna en kommentar

GRATTIS KRISTER till fin laxfångst den 22 juni 2017

Krister Enarsson fångade en fin lax på fluga i Nedre Ljungan, Grimman, den 22 juni 2017.
Längd 104 cm. Bilden visar hur Krister återutsätter laxen.
Återutsättning av lax gäller med undantag av lax mellan 50-65 cm.

Publicerat i Fångster | Lämna en kommentar

VATTENFLÖDESPROGNOS NEDRE LJUNGAN, 13 juni 2017

Information från Statkraft angående prognos över flödet den närmaste tiden. Trolig utveckling:
”Vattenregleringsföretagen har legat lågt med flödet i Ljungan eftersom ytan i Holmsjön varit låg. Inom några dagar kommer flödet att öka då det även kommer vatten från Gimåsystemet.”
Se även länk.
http://www.vattenreglering.se

SVT Västernorrland har ett reportage om det låga vattenståndet på sin hemsida. Se länk
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/extremt-lagt-vatten-i-ljungan

Allstaöarna tisdag eftermiddag den 13 juni 2017. Vattenföring 35 kbm per sekund

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ÖSTERSJÖLAXÄLVAR I SAMVERKAN – info om Ljungan

Informationen finns även på deras facebooksida
http://ostersjolaxalvar.se/nyheter/2017/5/15/vad-hnder-i-ljungan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar