Vattenföring i Nedre Ljungan 28 april 2018

Allstaöarna. Vattenföringen är 405 kbm/sek genom Viforsens kraftverk. Ja du ser rätt. Öarna ligger under vatten. Stigande vattenstånd. Hög men ej extrem vattenföring.
Fotot är taget alldeles nedströms Allstaöarna. Allstaforsen ligger längst upp i bilden.

Publicerat i Allstaforsen | Lämna en kommentar

Svårvadat. Nedre Ljungan 23 april 2018

Svårvadat till Allstaöarna idag 😎
Allstaöarna håller på att dränkas i vatten. Vattenföring ca 300-350 kbm per sek.

Publicerat i Flöde | Lämna en kommentar

MILJONER TILL HAVS – OCH VATTENMILJÖN

MILJONER TILL HAVS – OCH VATTENMILJÖN
”Sveriges 21 länsstyrelser får dela på anslaget om totalt 374 miljoner kronor. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som delar ut pengarna. Och i år har regeringen ökat anslaget med cirka 54 miljoner. Förutom kalkning, fiskevård och åtgärder för hotade arter prioriteras också lokala vattenvårdsprojekt.” Se gärna mer på länken.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/miljoner-till-havs-och-vattenmiljon

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

RÄDDA ÖSTERSJÖN – valfråga 2018?

RÄDDA ÖSTERSJÖN
Östersjön missköts av människan. Vad gör våra politiska partier för att återställa Östersjöns miljö? Ställ gärna frågan inför riksdagsvalet till våra politiker. Även våra lokala politiker har ett ansvar att påverka sina riksdagskandidater.
Se SVT länk
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/baklaxa-for-miljoarbete-i-ostersjon-2


Foto Henrik Niestrój

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nedre Ljungans Sportfiske Fiskeregler Priser år 2018

Nedre Ljungans Sportfiske
Nedre Ljungans Sportfiske (Rules and regulations)
Fiskeregler Nedre Ljungans Sportfiske 2018
Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet.

Tillåtna fiskemetoder/redskap:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor
Flugfiske med flugspö och fluga
Mete med flöte och mask/maggot
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap. Alla andra redskap och beten är förbjudna
Alla typer av sänken är förbjudna
Alla beten innehållande bly är förbjudna

Minimimått:
Lax 50 cm Havsöring 50 cm Harr 30 cm

Maximimått:
Harr 40 cm
Lax 65 cm

Fredningstider:
Lax fr.o.m. 15/10 t.o.m. 15/5
Harr fr.o.m. 15/3 t.o.m. 15/5
Allt fiske förbjudet fr.o.m. 15/10 t.o.m. 15/11 samt fr.o.m. 1/1 t.o.m. 28/2 med undantag av pimpelfiske efter sik

Fångstbegränsningar:
Lax med fettfena (vild fisk) över 65 cm ska återutsättas
Max 1 lax per dygn
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn
Harr max 2 fiskar per dygn

Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet.

Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas
Ryckfiske är förbjudet och felkrokad fisk ska återutsättas
Nedskräpning är förbjudet
Fiskereglerna kan förändras under säsongen, se fiskeisundsvall.se
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till fiskeisundsvall.se inom 48 timmar.
Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk
Vid brott mot fiskereglerna uttas en kontrollavgift på 1000 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske
Ungdomar under 18 år fiskar gratis

Kortpriser:
Dygnskort 200 kr
Veckokort 1000 kr
Årskort 2000 kr

For information in english visit http://www.fiskeisundsvall.se

Regler och priser finns även på ifiske och på länken
https://1drv.ms/w/s!AtQ1ZOP86kgpm0QT5bWeVmWqZkTT

Kommentarer:
Nyheter för år 2018 är att två harrar per dygn mellan 30-40 cm får avlivas. Harrar över 40 cm skall återutsättas. Stora harrar är viktiga för beståndets fortlevnad.
En nyhet är också att vi har tagit med att nedskräpning är förbjudet och kan få konsekvenser med kontrollavgift och/eller avstängning från fisket.

Publicerat i Nyheter | 4 kommentarer

Vinterfåglar 2017-12-12

Sju steglitsar och fyra grönfinkar på sammanlagt 11 pinnar av tolv möjliga. En steglits i luften. Det gäller att fånga tillfället.

Publicerat i Natur | Lämna en kommentar

Uppmärksammad fiskforskning avslöjad som fusk

Avslöjad forskarfusk om microplaster i fisklarver.
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fiskforskare-falls-for-fusk/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar