Bra havsöringsfiske nu i Nedre Ljungan

Flera fina fångster rapporterade i Nedre Ljungan de senaste dagarna. Se fångstrapport https://www.ifiske.se/fisketips-nedre-ljungan.htm

Havsöring fettfeneklippt 2,3 kg fångad 4 april

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

SVT Västernorrland inslag från laxkonferens i Luleå

”INGEN GEMENSAM FAKTOR BAKOM LAXDÖD”
Se SVT Västernorrlands inslag från laxkonferensen i Luleå
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ny-rapport-ingen-gemensam-faktor-bakom-laxdod

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ÅRSKORTEN ÄR NU FÖRLÄNGDA

Nedre Ljungans Sportfiske:
De som har köpt årskort hos oss genom iFiske tiden 1/6-31/12 2018 har nu fått sitt årskort förlängt med tio månader som kompensation för ändrade fiskeregler.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

LÄNKAR FÖR 2019 NEDRE LJUNGAN

Information från Nedre Ljungans Sportfiske:
Nu finns fiskekortspriserna och fiskereglerna publicerade på iFiske. Reglerna är något omformulerade jämfört med de tidigare publicerade reglerna under ”harrfiskeperioden”. Vi tillåter spön t.o.m klass 6 under den perioden.
Säsongen börjar den 1 mars. Reglerna under vårfisket t.o.m den 31 maj är nästan likadana som förra året. Dock får ingen lax fångas under 2019 oavsett storlek och fenklippning.
Reglerna tiden 16/11-31/12 är oförändrade jämfört med förra året.

Länk till fiskekortpriser 2019
https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm

Länk till fiskeregler 2019
https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32

Länk till fångstrapport
https://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

NORDANSTIGS KOMMUN – ett föredöme

Nordanstigs kommun öppnar vandringsvägarna i kommunens vattendrag. Två kraftverk rivs ut i Gnarpsån. Viktigt att vi värnar BÅDE den lokala miljön och den globala miljön.

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/2019/2019-01-17-miljodomstolen-godkanner-kraftverksrivningar.html

https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7471#.XEJXjFORUSV.facebook

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Sundsvalls Tidning har skrivit om Nedre Ljungans fvo

Du kan läsa artikeln på nedanstående länk om du är prenumerant eller i papperstidningen den 15/12-18. Tyvärr kan det vara problem att läsa artikeln om du inte är prenumerant.
https://www.st.nu/artikel/sundsvalls-kommun/prisade-fiskevardsomraden-slas-ihop-fallit-sig-ganska-naturligt

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

REGLER 2019 NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE

Reglerna för år 2019 är nu klara. Läs reglerna på nedanstående länk. Scrolla förbi 2018 års regler så kommer du rätt https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

STATKRAFTS FLÖDESMÄTARE FUNGERAR NU

Länk till mätaren
http://vattennivaer.statkraft.se/LaholmWeb.html

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Pressrelease från Nedre Ljungans Sportfiske

PRESSRELEASE 2018-12-04
Fisket i nedre Ljungan 2019 (Nedre Ljungans Sportfiske)
Beslut

Mot bakgrund av de senaste årens sjukdomsutbrott som drabbat laxen och havsöringen i nedre Ljungan har styrelsen för Nedre Ljungans fiskevårdsområde beslutat att stoppa allt fiske efter lax och havsöring 1 juni till och med 15 november 2019. Beslutet gäller även catch and release efter dessa arter. Fiske efter harr och andra arter kommer dock att tillåtas under perioden 1 juni till och med 14 oktober. Särskilda bestämmelser kommer att utformas för detta.
Skäl för beslutet

Ljungan har drabbats sjukdomsutbrott 2016, 2017 och 2018. Sjukdomsutbrotten var dock inte lika omfattande 2017 och 2018 som det var 2016, men reproduktionen av lax och havsöring har varit mycket svag både 2016 och 2017. Hur reproduktionen var 2018 vet vi inte förrän i september 2019 då de årliga elfiskeundersökningarna genomförs. Tätheterna av lax- och havsöringsungar var mycket låga 2017 och 2018 fångades endast 1 laxunge på samtliga elfiskelokaler.
Eftersom den uppvandrande lekfisken verkar ha ett kraftigt försvagat immunförsvar som gör att de har svårt att överleva fram till leken så anser vi att det inte är lämpligt att fiska överhuvudtaget på dessa fiskar. Även om vi tillämpar catch and release så innebär det ändå en stor ansträngning och stress för fisken som vi vill undvika. De senaste årens låga och varma vatten under sommaren tror vi också spelar en stor roll genom ett förhöjt smittryck.
Vi i förvaltningsgruppen och styrelsen tycker det är tråkigt att behöva införa dessa bestämmelser, men vi är övertygade om att det är rätt beslut för att kunna bevara och utveckla fisket efter lax och havsöring i Ljungan på lång sikt.
Kompensation för innehavare av årskort

Vi kommer att kompensera de som köpt årskort som är gällande under denna period genom att förlänga giltighetstiden. Detaljer om detta återkommer vi till. Vi avser även att sänka priset på dygnskort under denna period.
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans Sportfiske
Kenneth Ottosson, kenneth.ottosson@hush.se, 070-6078422
Leo Oras, leooras@gmail.com, 072-5282732
Kenneth Johansson, Kenneth.L.Johansson@afconsult.com, 070-2884692

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Fisket har öppnat. Hösten 2018

Meddelande från Nedre Ljungans Sportfiske:
”NU HAR FISKET ÖPPNAT. HÖSTEN 2018.
Fisket i Nedre Ljungan öppnar igen fr.o.m. fredagen den 16 november. Öppet t.o.m. måndagen den 31 dec. Läs kompletterade regler! Rapportera all fångst på lax och havsöring. Även återutsatt.
Länk till fiskeregler och fångstrapportering m.m https://fiskeisundsvall.se/fiskeomraden/nedre-ljungans-sportfiske/
Välkommen!
Nedre Ljungans Sportfiske”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar