Sundsvalls Tidning har skrivit om Nedre Ljungans fvo

Du kan läsa artikeln på nedanstående länk om du är prenumerant eller i papperstidningen den 15/12-18. Tyvärr kan det vara problem att läsa artikeln om du inte är prenumerant.
https://www.st.nu/artikel/sundsvalls-kommun/prisade-fiskevardsomraden-slas-ihop-fallit-sig-ganska-naturligt

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

REGLER 2019 NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE

Reglerna för år 2019 är nu klara. Läs reglerna på nedanstående länk. Scrolla förbi 2018 års regler så kommer du rätt https://www.ifiske.se/fiskekort-nedre-ljungan.htm?rules=32

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

STATKRAFTS FLÖDESMÄTARE FUNGERAR NU

Länk till mätaren
http://vattennivaer.statkraft.se/LaholmWeb.html

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Pressrelease från Nedre Ljungans Sportfiske

PRESSRELEASE 2018-12-04
Fisket i nedre Ljungan 2019 (Nedre Ljungans Sportfiske)
Beslut

Mot bakgrund av de senaste årens sjukdomsutbrott som drabbat laxen och havsöringen i nedre Ljungan har styrelsen för Nedre Ljungans fiskevårdsområde beslutat att stoppa allt fiske efter lax och havsöring 1 juni till och med 15 november 2019. Beslutet gäller även catch and release efter dessa arter. Fiske efter harr och andra arter kommer dock att tillåtas under perioden 1 juni till och med 14 oktober. Särskilda bestämmelser kommer att utformas för detta.
Skäl för beslutet

Ljungan har drabbats sjukdomsutbrott 2016, 2017 och 2018. Sjukdomsutbrotten var dock inte lika omfattande 2017 och 2018 som det var 2016, men reproduktionen av lax och havsöring har varit mycket svag både 2016 och 2017. Hur reproduktionen var 2018 vet vi inte förrän i september 2019 då de årliga elfiskeundersökningarna genomförs. Tätheterna av lax- och havsöringsungar var mycket låga 2017 och 2018 fångades endast 1 laxunge på samtliga elfiskelokaler.
Eftersom den uppvandrande lekfisken verkar ha ett kraftigt försvagat immunförsvar som gör att de har svårt att överleva fram till leken så anser vi att det inte är lämpligt att fiska överhuvudtaget på dessa fiskar. Även om vi tillämpar catch and release så innebär det ändå en stor ansträngning och stress för fisken som vi vill undvika. De senaste årens låga och varma vatten under sommaren tror vi också spelar en stor roll genom ett förhöjt smittryck.
Vi i förvaltningsgruppen och styrelsen tycker det är tråkigt att behöva införa dessa bestämmelser, men vi är övertygade om att det är rätt beslut för att kunna bevara och utveckla fisket efter lax och havsöring i Ljungan på lång sikt.
Kompensation för innehavare av årskort

Vi kommer att kompensera de som köpt årskort som är gällande under denna period genom att förlänga giltighetstiden. Detaljer om detta återkommer vi till. Vi avser även att sänka priset på dygnskort under denna period.
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans Sportfiske
Kenneth Ottosson, kenneth.ottosson@hush.se, 070-6078422
Leo Oras, leooras@gmail.com, 072-5282732
Kenneth Johansson, Kenneth.L.Johansson@afconsult.com, 070-2884692

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Fisket har öppnat. Hösten 2018

Meddelande från Nedre Ljungans Sportfiske:
”NU HAR FISKET ÖPPNAT. HÖSTEN 2018.
Fisket i Nedre Ljungan öppnar igen fr.o.m. fredagen den 16 november. Öppet t.o.m. måndagen den 31 dec. Läs kompletterade regler! Rapportera all fångst på lax och havsöring. Även återutsatt.
Länk till fiskeregler och fångstrapportering m.m https://fiskeisundsvall.se/fiskeomraden/nedre-ljungans-sportfiske/
Välkommen!
Nedre Ljungans Sportfiske”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

FISKESTOPP

Meddelande från NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE:
Fiskestopp fr.o.m. måndagen den 15/10 t.o.m. torsdagen den 15/11. Undantag pimpelfiske efter sik. Fisket öppnar igen fredagen den 16/11. Välkommen!
NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ÅRETS ELFISKE VISAR OROANDE RESULTAT

Citat SVT Västernorrland:
”Årets elfiskeundersökningar i Ljungan visar att flera generationer av lax och öringsungar saknas. Resultatet skiljer sig markant från undersökningen som gjordes för två år sedan då man slog rekord i antal laxungar i älven.
– Det ser riktigt dåligt ut, vi har fiskat hela vägen från Viforsen till Järnvägsforsen men har nästan inte fått någon lax alls och väldigt få ungar av havsöring, säger Anders Berglund på länsstyrelsen i Västernorrland.”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ny-undersokning-nastan-inga-lax-och-oringsungar-i-ljungan
Egen kommentar:
Positivt är dock att det är mycket lekfisk i älven nu vilket normalt sett borde ge mycket yngel.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Grattis Victor

Grattis Victor Gustavsson. Vacker öring fångad i Nedre Ljungan den 14/9-18. 7 kg. Se fångstrapport och foto!

Publicerat i Fångster | Lämna en kommentar

Elfiske

ELFISKE 2018
Meddelande:
”Under vecka 38 (17-21 sept) genomförs elfisken nedströms Viforsens kraftverk. Vattenföringen kommer därför att ligga på 50-70 kbm/sek.
NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ÅRETS BIOTOPVÅRDSARBETEN ÄR NU SLUTFÖRDA

Nu är biotopvårdsåtgärderna i nedre delen av Järnvägsforsen samt forsen nedströms Tolfsnacken (som inte har något namn) klara. Samtliga åtgärder inom projektet Biotopvård Ljungan har därmed genomförts, men då det finns en del pengar kvar så kommer ansökan om förlängning av projektet med 1 år att lämnas in. Om det godkänns så finns det möjligheter att genomföra åtgärder även nästa år och tills dess finns det tid att planera för kommande lämpliga biotopvårdsåtgärder.

Publicerat i Flottningsrensningar och återställningar (restaureringar) | Lämna en kommentar