Fin havsöringsfångst i Nedre Ljungan 23/8 2018

FIN HAVSÖRINGSFÅNGST
Havsöring 6,5 kg fångad den 23/8-18. Nolbynacken.
Grattis Jonas Engberg.
Mer information finns på fångstrapporten.

Publicerat i Fångster | Lämna en kommentar

Fiske efter lax och havsöring tillåtet igen

Fiske efter lax och havsöring i Nedre Ljungan som har varit stoppat pga för höga vattentemperaturer är tillåtet igen från lördag förra veckan.
Ett par laxfångster och flera öringsfångster är inrapporterade.
Lax med med en längd mellan 50-65 cm får behållas. Övrig lax över 65 cm ska återutsättas såvida det inte är felvandrare med fettfenan bortklippt som får behållas. All lax under 50 cm ska återutsättas.
Havsöring över 50 cm får behållas under förutsättning att den är fenklippt.
Fångstbegränsningar ”citat från fiskeregler”:
Lax med fettfena (vild fisk) över 65 cm ska återutsättas
Max 1 lax per dygn
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn
Harr max 2 fiskar per dygn
Se för övrigt fiskereglerna där det finns ytterligare information. https://fiskeisundsvall.se/fiskeomraden/nedre-ljungans-sportfiske/

Grilse 64 cm 2.5 kg fångad den 20/8-18

Publicerat i Allstaforsen, Nyheter | Lämna en kommentar

FISKESTOPP EFTER LAX OCH HAVSÖRING

FISKESTOPP EFTER LAX OCH HAVSÖRING
All fiske efter lax och öring är förbjudet i Nedre Ljungan (dvs sträckan nedströms Viforsen till havet) från och med fredagen den 27 juli 2018 och tills vidare pga den höga vattentemperaturen. Vi uppmanar också till återhållsamhet och sunt förnuft vid harrfiske eftersom harren också påverkas negativt av hög vattentemperatur vid återutsättning.
Vi meddelar när fisket efter lax och öring får återupptas igen.
Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungan. Leo Oras, Kenneth Ottosson, Kenneth Johansson

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Allstaforsen den 4/6 2018

REVIDERAD DEN 5/6-18 kl 14.00 ANGÅENDE FLÖDET. Statkrafts internetflödesmätare för Viforsens kraftverk visar tillfälligt felaktiga värden.
Allstaforsen den 4/6 2018 kl 19.30. Relativt stort flöde ca 180 m3/sek till stor del pga stor avtappning från Gimåsystemet. I skrivande stund är avtappningen från Torpshammars kraftstation 91 m3/sek. Länk till vattenfalls sida https://powerplants.vattenfall.com/sv/torpshammar

Publicerat i Allstaforsen | Lämna en kommentar

ÅTERUTSÄTTNING AV FISK

Östersjölaxälvar i samverkan, har en film på youtube med viktig information om hur du återutsätter fisk.
Se gärna filmen!

Publicerat i Östersjölaxälvar i Samverkan, Fångster, Nyheter | Lämna en kommentar

ÅRETS FISKEVÅRDSOMRÅDE ÄR NEDRE LJUNGAN

Priset Årets fiskevårdsområde 2018 delas mellan Nedre Ljungans Fvof och Tuna Östra Fvof. De båda föreningarna samverkar om varumärket Nedre Ljungans Sportfiske och ska inom kort slå ihop sig till ett fiskevårdsområde.
Läs gärna mer på länken
http://www.vattenagarna.se/96-arets-fiskevardsomrade-till-nedre-ljungan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Lekbottenverktyg som är sålda och har använts i Bunstabäcken

Den som vill ta del av händelserna kring de lekbottenverktyg som har tillhört Sundsvalls kommun och använts i Bunstabäcken (Smedsbäcken) men som har sålts till Örnsköldsviks kommun kan begära att få handlingarna från Sundsvalls kommun i diarienummer KFN-2018-00312.
Det är offentliga handlingar som alla har rätt att ta del av.
Maila din begäran till mail: kulturochfritidsnämnden@sundsvall.se
Glöm ej att uppge ovanstående diarienummer.
Du kan också ringa din begäran till telefonnr 060-191486
Begäran kan göras anonymt per telefon om man säger att man vill det.

Publicerat i Nyheter, Smedsbäcken | Lämna en kommentar