Allstaforsen den 4/6 2018

REVIDERAD DEN 5/6-18 kl 14.00 ANGÅENDE FLÖDET. Statkrafts internetflödesmätare för Viforsens kraftverk visar tillfälligt felaktiga värden.
Allstaforsen den 4/6 2018 kl 19.30. Relativt stort flöde ca 180 m3/sek till stor del pga stor avtappning från Gimåsystemet. I skrivande stund är avtappningen från Torpshammars kraftstation 91 m3/sek. Länk till vattenfalls sida https://powerplants.vattenfall.com/sv/torpshammar

Publicerat i Allstaforsen | Lämna en kommentar

ÅTERUTSÄTTNING AV FISK

Östersjölaxälvar i samverkan, har en film på youtube med viktig information om hur du återutsätter fisk.
Se gärna filmen!

Publicerat i Östersjölaxälvar i Samverkan, Fångster, Nyheter | Lämna en kommentar

ÅRETS FISKEVÅRDSOMRÅDE ÄR NEDRE LJUNGAN

Priset Årets fiskevårdsområde 2018 delas mellan Nedre Ljungans Fvof och Tuna Östra Fvof. De båda föreningarna samverkar om varumärket Nedre Ljungans Sportfiske och ska inom kort slå ihop sig till ett fiskevårdsområde.
Läs gärna mer på länken
http://www.vattenagarna.se/96-arets-fiskevardsomrade-till-nedre-ljungan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Lekbottenverktyg som är sålda och har använts i Bunstabäcken

Den som vill ta del av händelserna kring de lekbottenverktyg som har tillhört Sundsvalls kommun och använts i Bunstabäcken (Smedsbäcken) men som har sålts till Örnsköldsviks kommun kan begära att få handlingarna från Sundsvalls kommun i diarienummer KFN-2018-00312.
Det är offentliga handlingar som alla har rätt att ta del av.
Maila din begäran till mail: kulturochfritidsnämnden@sundsvall.se
Glöm ej att uppge ovanstående diarienummer.
Du kan också ringa din begäran till telefonnr 060-191486
Begäran kan göras anonymt per telefon om man säger att man vill det.

Publicerat i Nyheter, Smedsbäcken | Lämna en kommentar

SMHI VARNING UTFÄRDAD LÖRDAGEN DEN 5 MAJ 2018

VARNING

ALLSTAFORSEN. LÖRDAGEN DEN 5 MAJ 2018 12.30. Vattenföring ca 500 m3/sek

Publicerat i Flöde | Lämna en kommentar

Ha koll på vattenflödet

Kolla flödet
Så här kan du ha koll på flödet i bl a Nedre Ljungan
Statkrafts flödesmätare
http://vattennivaer.statkraft.se/LaholmWeb.html

SMHI:s vattenwebb
http://vattenweb.smhi.se/hydronu/#
Klicka på Sundsvall. Klicka på någon av de vita punkterna i Ljungan nedanför Viforsens kraftverk. I diagrammet som kommer upp kan du se prognostiserad vattenföring. Du kan förstås även kolla andra vattendrag i Sverige. Modellen tar viss hänsyn till vattenreglering. Den beskriver generellt långa säsongsregleringar men inte korta tidsregleringar. Enklast med Ipad eller dator.

Så här ser kan det se ut

Publicerat i Flöde | Lämna en kommentar

Vattenföring i Nedre Ljungan 28 april 2018

Allstaöarna. Vattenföringen är 405 kbm/sek genom Viforsens kraftverk. Ja du ser rätt. Öarna ligger under vatten. Stigande vattenstånd. Hög men ej extrem vattenföring.
Fotot är taget alldeles nedströms Allstaöarna. Allstaforsen ligger längst upp i bilden.

Publicerat i Allstaforsen | Lämna en kommentar